Financiële planning
Financiële planning
Rust en vrijheid
Een financieel plan is altijd maatwerk. De door u genoemde doelen en wensen zijn immers leidend. Daar stem ik uw financieel plan op af. Het geeft u inzicht of u die doelen en wensen ook kunt realiseren. U ziet hoe uw (pensioen-)inkomen en vermogen zich naar de toekomst toe zou kunnen ontwikkelen. Rekening houdend met uw huidige inkomens- en vermogenspositie. Maar ook met uw verwachte pensioeninkomen, uw gewenste leefstijl en het beoogde rendement op uw vermogen. En niet onbelangrijk, wat zijn de gevolgen als u (onverwacht) komt te overlijden? Wat heeft u hiervoor geregeld?

In een financieel plan komen al deze aspecten aan bod. Met als doel dat een financieel plan u rust geeft. Het laat u namelijk zien wat u kunt doen om uw wensen en/of doelen te realiseren. Maar ook wat u nog kunt regelen om bepaalde risico’s af te dekken. En als u dat wenst, begeleid ik u graag bij de te nemen vervolgstappen. Alles om u financiële rust en vrijheid te geven.
Stappenplan
1. Inventarisatie en kennismaking
Wat drijft u?
Wat zijn uw wensen, doelen en dromen?
Wat is uw financiële plaatje?
Wat is uw familiesituatie?
2. Opstellen financieel plan
Inzicht in uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie
Inzicht of uw doelen haalbaar zijn
Scenario-analyse
Bevindingen en advies
3. Vervolgstappen
Begeleiding richting notaris, fiscalist en/of accountant
Begeleiding bij het afsluiten van een financiering
Introductie bij een vermogensbeheerder
Financiële planning
Rust en vrijheid
Een financieel plan is altijd maatwerk. De door u genoemde doelen en wensen zijn immers leidend. Daar stem ik uw financieel plan op af. Het geeft u inzicht of u die doelen en wensen ook kunt realiseren. U ziet hoe uw (pensioen-)inkomen en vermogen zich naar de toekomst toe zou kunnen ontwikkelen. Rekening houdend met uw huidige inkomens- en vermogenspositie. Maar ook met uw verwachte pensioeninkomen, uw gewenste leefstijl en het beoogde rendement op uw vermogen. En niet onbelangrijk, wat zijn de gevolgen als u (onverwacht) komt te overlijden? Wat heeft u hiervoor geregeld?

In een financieel plan komen al deze aspecten aan bod. Met als doel dat een financieel plan u rust geeft. Het laat u namelijk zien wat u kunt doen om uw wensen en/of doelen te realiseren. Maar ook wat u nog kunt regelen om bepaalde risico’s af te dekken. En als u dat wenst, begeleid ik u graag bij de te nemen vervolgstappen. Alles om u financiële rust en vrijheid te geven.
Stappenplan
1. Inventarisatie en kennismaking
Wat drijft u?
Wat zijn uw wensen, doelen en dromen?
Wat is uw financiële plaatje?
Wat is uw familiesituatie?
2. Opstellen financieel plan
Inzicht in uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie
Inzicht of uw doelen haalbaar zijn
Scenario-analyse
Bevindingen en advies
3. Vervolgstappen
Begeleiding richting notaris, fiscalist en/of accountant
Begeleiding bij het afsluiten van een financiering
Introductie bij een vermogensbeheerder
Estate planning
Estate planning
Wat is het?
Estate planning richt zich op het overhevelen van uw vermogen bij leven en/of overlijden. Met als doel dat uw vermogen terecht komt bij de door u beoogde personen. Dat kunnen uw (klein)kinderen zijn, maar wellicht heeft u hier andere gedachten over. Wat heeft u hiervoor geregeld? En is het nog actueel wat u heeft geregeld? Past het nog bij uw wensen?
Een testament?
Zo vererft uw vermogen volgens de wet, als u niets regelt. Dit leidt echter niet altijd tot het gewenste resultaat. U kunt van de wettelijke vererving afwijken door een testament op te stellen. In een testament beschikt u zelf over uw nalatenschap. Wie wilt u dat uw erfgenamen zijn? Wilt u uw stiefkinderen als erfgenaam opnemen? Wellicht wilt u een legaat aan iemand of een goed doel doen toekomen? Of wilt u geregeld hebben dat uw nalatenschap nooit valt in de gemeenschap van goederen van uw erfgenaam? Maar ook kan het zijn dat u wilt dat wat de erfgenaam van u verkrijgt tot een bepaalde leeftijd onder bewind wordt gesteld. Voor al dat soort zaken doet u er goed aan om een testament te laten opmaken.
Vermogensoverheveling bij leven?
Maar ook tijdens leven kunt u al het nodige doen op het gebied van estate planning. Denk aan het schenken van vermogen aan uw (klein)kinderen of het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden. Hiermee kunt u de hoogte van uw nalatenschap beïnvloeden en daarmee ook de hoogte van de te betalen erfbelasting. Maar denk ook aan de vorm van schenken. Wilt u de schenking onder bewind plaatsen? Of wilt u de schenking kunnen herroepen? Welke vrijheid geeft u de begunstigde hierin? Dat allemaal los van de vraag wat het effect daarvan is op uw eigen inkomens- en vermogenspositie. Wat kunt u zich (op langere termijn) ook veroorloven?
Levenstestament
In een levenstestament legt u vast wie voor u belangrijke beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt (omdat u handelingsonbekwaam bent). Bijvoorbeeld wie uw huis mag verkopen, wie uw vermogen gaat beheren of wie namens u de rekeningen mag betalen of schenkingen mag doen. Maar ook wie namens u beslissingen kan nemen op medisch gebied. Bijvoorbeeld wie er overlegt met uw behandelend arts, en wat zijn uw wensen omtrent levensbeëindiging. Een levenstestament werkt dus voor situaties tijdens uw leven als u zaken niet meer zelf kunt regelen.
Estate
planning
Wat is het?
Estate planning richt zich op het overhevelen van uw vermogen bij leven en/of overlijden. Met als doel dat uw vermogen terecht komt bij de door u beoogde personen. Dat kunnen uw (klein)kinderen zijn, maar wellicht heeft u hier andere gedachten over. Wat heeft u hiervoor geregeld? En is het nog actueel wat u heeft geregeld? Past het nog bij uw wensen?
Een testament?
Zo vererft uw vermogen volgens de wet, als u niets regelt. Dit leidt echter niet altijd tot het gewenste resultaat. U kunt van de wettelijke vererving afwijken door een testament op te stellen. In een testament beschikt u zelf over uw nalatenschap. Wie wilt u dat uw erfgenamen zijn? Wilt u uw stiefkinderen als erfgenaam opnemen? Wellicht wilt u een legaat aan iemand of een goed doel doen toekomen? Of wilt u geregeld hebben dat uw nalatenschap nooit valt in de gemeenschap van goederen van uw erfgenaam? Maar ook kan het zijn dat u wilt dat wat de erfgenaam van u verkrijgt tot een bepaalde leeftijd onder bewind wordt gesteld. Voor al dat soort zaken doet u er goed aan om een testament te laten opmaken.
Vermogensoverheveling bij leven?
Maar ook tijdens leven kunt u al het nodige doen op het gebied van estate planning. Denk aan het schenken van vermogen aan uw (klein)kinderen of het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden. Hiermee kunt u de hoogte van uw nalatenschap beïnvloeden en daarmee ook de hoogte van de te betalen erfbelasting. Maar denk ook aan de vorm van schenken. Wilt u de schenking onder bewind plaatsen? Of wilt u de schenking kunnen herroepen? Welke vrijheid geeft u de begunstigde hierin? Dat allemaal los van de vraag wat het effect daarvan is op uw eigen inkomens- en vermogenspositie. Wat kunt u zich (op langere termijn) ook veroorloven?
Levenstestament
In een levenstestament legt u vast wie voor u belangrijke beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt (omdat u handelingsonbekwaam bent). Bijvoorbeeld wie uw huis mag verkopen, wie uw vermogen gaat beheren of wie namens u de rekeningen mag betalen of schenkingen mag doen. Maar ook wie namens u beslissingen kan nemen op medisch gebied. Bijvoorbeeld wie er overlegt met uw behandelend arts, en wat zijn uw wensen omtrent levensbeëindiging. Een levenstestament werkt dus voor situaties tijdens uw leven als u zaken niet meer zelf kunt regelen.
Vermogensplanning
Vermogensplanning
Een passende beleggingsstrategie
Vermogensplanning zie ik als een onderdeel van financiële planning. Net als bij financiële planning vormen uw wensen en doelen het uitgangspunt. Hoe kunt u uw vermogen (fiscaal) zo optimaal mogelijk aanwenden om uw wensen en doelen te realiseren. Dat beperkt zich niet alleen tot een berekening van welk rendement u hiervoor nodig heeft. Nee, een goed doordacht vermogensplan laat u ook zien welke beleggingsmix het beste bij u past. Zowel voor de korte als lange termijn.

Indien gewenst kan ik u vervolgens in contact brengen met één van de vermogensbeheerders met wie ik samenwerk. Aan de hand van uw vermogensplan kunt u dan de juiste investeringen doen.
Fiscale optimalisatie
Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om de verdeling van uw vermogen fiscaal te optimaliseren. Welke mogelijkheden zijn er om uw belastingdruk te verminderen? Is het logisch dat u in privé of in de BV belegt? Wat zou u al kunnen doen aan vermogensoverheveling naar de volgende generatie? In welke vorm zou u dat dan willen doen? En wat is het effect daarvan op uw vermogensontwikkeling? Kortom, is uw vermogen in de huidige situatie wel (fiscaal) optimaal gestructureerd?
Periodieke review
Omdat er zich in uw leven veranderingen zullen voordoen, kan ik periodiek het vermogensplan updaten. Zodat er waar nodig kan worden bijgestuurd om ervoor te zorgen dat u op koers blijft om uw wensen en doelen te realiseren. Uiteindelijk moet een weldoordacht vermogensplan u (financiële) rust geven.
Vermogens-
planning
Een passende beleggingsstrategie
Vermogensplanning zie ik als een onderdeel van financiële planning. Net als bij financiële planning vormen uw wensen en doelen het uitgangspunt. Hoe kunt u uw vermogen (fiscaal) zo optimaal mogelijk aanwenden om uw wensen en doelen te realiseren. Dat beperkt zich niet alleen tot een berekening van welk rendement u hiervoor nodig heeft. Nee, een goed doordacht vermogensplan laat u ook zien welke beleggingsmix het beste bij u past. Zowel voor de korte als lange termijn.

Indien gewenst kan ik u vervolgens in contact brengen met één van de vermogensbeheerders met wie ik samenwerk. Aan de hand van uw vermogensplan kunt u dan de juiste investeringen doen.
Fiscale optimalisatie
Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om de verdeling van uw vermogen fiscaal te optimaliseren. Welke mogelijkheden zijn er om uw belastingdruk te verminderen? Is het logisch dat u in privé of in de BV belegt? Wat zou u al kunnen doen aan vermogensoverheveling naar de volgende generatie? In welke vorm zou u dat dan willen doen? En wat is het effect daarvan op uw vermogensontwikkeling? Kortom, is uw vermogen in de huidige situatie wel (fiscaal) optimaal gestructureerd?
Periodieke review
Omdat er zich in uw leven veranderingen zullen voordoen, kan ik periodiek het vermogensplan updaten. Zodat er waar nodig kan worden bijgestuurd om ervoor te zorgen dat u op koers blijft om uw wensen en doelen te realiseren. Uiteindelijk moet een weldoordacht vermogensplan u (financiële) rust geven.
Pensioenplanning
Pensioenplanning
Wat is het?
Pensioenplanning is veelal een onderdeel van financiële planning. Want ook bij een pensioenplanning is het belangrijk dat u inzicht hebt in uw huidige financiële situatie. Maar ook helder hebt wat uw wensen en doelen zijn. Bovendien beperkt een pensioenplanning zich niet tot uw pensioeninkomen. Er wordt ook rekening gehouden met de woonlasten, het gewenste bestedingspatroon, belastingen en het aanwezige vermogen.
Waarom?
U wilt weten hoe uw inkomenssituatie eruit ziet als u met pensioen gaat. Of als u eerder wilt stoppen met werken. Kunt u dan nog uw gewenste levensstijl handhaven? Wat zijn de financiële gevolgen als u de ingangsdatum van uw pensioen naar voren haalt of juist uitstelt? Kiest u voor een vaste uitkering, of voor een hoog-laag pensioen? En hebt u het financieel goed geregeld voor uw nabestaanden als u nu zou komen te overlijden? Allemaal vragen die aan de orde komen bij een integrale pensioenplanning.
Wat levert het u op?
Als gecertificeerd financieel planner (CFP®) en gediplomeerd WFT- pensioenadviseur heb ik ruime ervaring met dit soort vragen. Aan de hand van een pensioenplanning krijgt u inzicht wat u netto aan pensioen overhoudt. Maar u krijgt uiteraard ook suggesties en advies wat u zou kunnen doen om uw pensioeninkomen te optimaliseren. En indien het nodig is en u dat wenst, begeleid ik u verder bij het vinden van een passende productoplossing.
Pensioenplanning
Wat is het?
Pensioenplanning is veelal een onderdeel van financiële planning. Want ook bij een pensioenplanning is het belangrijk dat u inzicht hebt in uw huidige financiële situatie. Maar ook helder hebt wat uw wensen en doelen zijn. Bovendien beperkt een pensioenplanning zich niet tot uw pensioeninkomen. Er wordt ook rekening gehouden met de woonlasten, het gewenste bestedingspatroon, belastingen en het aanwezige vermogen.
Waarom?
U wilt weten hoe uw inkomenssituatie eruit ziet als u met pensioen gaat. Of als u eerder wilt stoppen met werken. Kunt u dan nog uw gewenste levensstijl handhaven? Wat zijn de financiële gevolgen als u de ingangsdatum van uw pensioen naar voren haalt of juist uitstelt? Kiest u voor een vaste uitkering, of voor een hoog-laag pensioen? En hebt u het financieel goed geregeld voor uw nabestaanden als u nu zou komen te overlijden? Allemaal vragen die aan de orde komen bij een integrale pensioenplanning.
Wat levert het u op?
Als gecertificeerd financieel planner (CFP®) en gediplomeerd WFT- pensioenadviseur heb ik ruime ervaring met dit soort vragen. Aan de hand van een pensioenplanning krijgt u inzicht wat u netto aan pensioen overhoudt. Maar u krijgt uiteraard ook suggesties en advies wat u zou kunnen doen om uw pensioeninkomen te optimaliseren. En indien het nodig is en u dat wenst, begeleid ik u verder bij het vinden van een passende productoplossing.
Ik help u graag
Neem geheel vrijblijvend contact met mij op
Jan Aede Laport
06 109 777 22
info@tropalconsultancy.nl
© 2022 Tropal Consultancy
Alle rechten voorbehouden
© 2022 Tropal Consultancy
Alle rechten voorbehouden
© 2022 Tropal Consultancy
Alle rechten voorbehouden